Den s Českou astrologií
konaný 2.2. 2002 V Praze

Numerologicky přitažlivé datum. Doslova za rohem se oddávaly páry jeden za druhým. Ve velkém sále Městské knihovně v Praze byla v 10 hodin odstartována astrologická konference. Nebyla to jednorázová Akce nemá jednorázový charakter, bude se jednou ročně opakovat. Konference byla zahájena mezinárodně: přijeli lektoři ze Slovenska, Polska a Velké Británie. Zájemci se scházeli už celou půl hodinu před zahájením. Vystoupili po sobě Ing. Antonín Baudyš (viz dále), dr. Jarmila Gričová s přednáškou „Jarmilo, Hynku, Viléme, zatmění!“ popisující roli zatmění v bohatém a zároveň tragickém životě Karla Hynka Máchy. Jiří Kubík z Plzně představil horoskop Lva Nikolajeviče Tolstého a ukázal, které prvky formovaly jeho talent, povahu a životní osudy. Po přestávce vystoupil Richard Pealling z hrabství Kent ve Velké Británii a ukázal několik příkladů z mundánní astrologie: pokles prestiže královské rodiny nebo krvavá neděle v Londonderry. Ukázal příklad práce s polovičními vzdálenostmi a kompozity v mundánní astrologii. Dalším přednášejícím byl Laco Filo z Bratislavy. Hovořil o astrologickém freewaru. Leon Zawadski zaujal asi nejvíce svým osobitým vyprávěním o svých astrologických předchůdcích a učitelích (Kohler, Prengel, Cyboran, Pavel Teofan Sadowski). Vystoupení Martina Ch. z technických důvodů odpadlo. Lenka Mochnáčová nemohla přednášet pro změnu kvůli bronchitidě. Příspěvek Antonína Baudyše jr. „Vy, událost a kompozit“ popisujeme v krátkostí v dalších odstavcích. Poslední referát patřil ing. Richardovi Stříbnému, který představil důležité aspekty na nebi a tranzity České republiky pro rok 2002. Na závěr se ing. Baudyš, Jarmila Gričová, Leo Zawadski, Richard Pealling a Richard Stříbný posadili na pódiu ke kulatému stolu a diskutovali s účastníky v panelové diskusi. Akce končila ve dvacet hodin, posluchačů bylo více než sto.

Doc. Ing. Antonín Baudyš, CSc. v přednášce „Horoskopy slavných astrologů“, začal úskalím statistiky. Pro splnění statistiky je nejprve třeba splnit několik předpokladů. K prvnímu předpokladu patří zaručení stejných podmínek pro všechny porovnávané. Přitom situace se nikdy exaktně neopakují. Každý moment v následujícím čase je odlišný od toho předcházejícího. Často se také stává, že astrolog není jen astrologem, ale má daleko širší zájmy (např. Gerolamo Cardano). Mnoho vynikajících astologů nejsou profesionálové, nebo se mimo astrologii zabývají léčením nebo magií. Vědom si úskalí statistiky pokusil se přednášející o srovnání horoskopů. Vybral 50 horoskopů astrologů od 15. století do současnosti. I při respektování slabých míst statistiky, je výsledek více než zajímavý.
Ukázalo se, že astrologové mají ve svých horoskopech významné shody. Celých 29 % mělo ascendent ve Štíru, 13% v Panně a Kozorohu. Dále se potvrdila častá zkušenost s vyznačením určité osy ve zvířetníku: konkrétně osa třetího dekanu Lva a třetího dekanu Vodnáře. Druhá osa jsou 11° Panny/Ryb, třetí osa je 15° Štíra, Býka. V úvahu se berou i body na ekliptice, které tyto osy příznivě ozařují. Ze statistiky vyplynulo, že 50% astrologů mělo obsazenu osu 3 dekan Lev- Vodnář, 21% mělo obsazenu osu Panna-Ryby a 20% mělo tyto osy příznivě ozářeno trigony nebo sextilem.
Neuvěřitelný je základní vztah v horoskopu a sice mezi Lunou, Marsem a Uranem. Lunu ve vztahu k Marsu mělo 63% uvažovaných astrologů. Celých 28% mělo trigony a sextily, 35% mělo opozice nebo kvadraturu. Lunu k Uranu mělo 62%, a 29% mělo pozitivní a 33% disharmonické aspekty. Nejmenší počet ascendentů, asi 2% byl ve Vodnáři.
Vztah Mars -Uran mělo 38%, a celá 25% astrologů mělo všechny tři planety v nejrůznějších vztazích. Luna-Mars-Uran jsou klíčové konfigurace pro astrology. Ukázalo se, že téměř 60% astrologů mělo Slunce v nějakém vztahu k Uranu, Plutu a Neptunu. Byl to vztah harmonický nebo disharmonický. Jeden příklad z celé řady: Nostradamus a jeho horoskop ukazují, že byl více jasnovidcem, než astrologem.


Pan Antonín Baudyš junior se věnoval kompozitům. Je to jedna metod, kterou se ze dvou horoskopů vytvoří jeden společný zrcadlící povahu vztahu. Využívá se nejčastěji v partnerské astrologii. Autor zastává názor, že partnerská astrologie se bez kompozitů nebo jiné doplňkové techniky dělat nedá. Stejně jako se možná nedá dobře dělat ani nativní astrologie bez polovičních vzdáleností. Kompozity odráží nejen spojení dvou energií zúčastněných partnerů, ale i vnější okolnosti vztahu (bydlení, práce, okolí, peníze apod). Příklad: Muž měl před sňatkem mnoho přátel. Stejně tak žena měla před sňatkem mnoho přátel. Jen však do té doby, než se tito dva rozhodli pro společný život. Po uzavření sňatku se s nimi přátele z jedné ani druhé strany přestali stýkat V jejich kompozitním horoskopu se Uran, Mars a Pluto postavili v konjunkci na descendentu. Je to postavení, které svojí pichlavostí odradí každého v okolí. Ti dva se svým spojením stali natolik nesnášenliví a agresivní pro své okolí. Kompozitní horoskop může souviset i s dobou, kdy se dva lidé seznámí. Baudyš jr. říkal příklad chlapce a dívky, kteří měli v kompozitu opozici Jupiter-Neptun a seznámili se v době, kdy Jupiter dělal opozici na Neptun na nebi.

Kompozitní horoskopy mají svoje opodstatnění nejen mezi partnerskými dvojicemi, ale i v případě stát - událost.
Konkrétně 11. září 2001 v USA. Jedná se o těžký kompozit s ascendenten ve Štíru, kdy Slunce tvoří přesnou konjunkci se Saturnem. Kompozitní horoskop měl však i podporující prvky, díky kterým nebyl počet obětí vyšší. Kompozit naznačuje i posílení prestiže a moci USA ve světě. Pan Baudyš přednesl jednu perličku. Z horoskopů zjistil, že presidenti Československa měli nápadně často Mars v blízkosti hlavní osy. (např. Masaryk, Beneš, Hácha). Nynější president má v blízkosti hlavní osy vyšší oktávu Marse, Pluto. Václav Fišer, prezidentský kandidát, stejně jako dřívější kandidát páter Halík mají Mars na hlavní ose.

Kompozitní horoskop lze sestavit i pro horoskopy států. Například supervelmocí USA a Ruska. Vztah určuje nesnadné postavení Slunce v konjunkci se Saturnem. To dává vždy pevné ale problémové vztahy, silnou vzájemnou závislost nebo provázanost. Je to neschůdné a přece nevyhnutelné soužití dvou zemí.

Nebo jiný příklad použití kompozitu: Presidentské volby v USA. Baudyš jr. sestavil kompozit pro George Bushe jr. a okamžik voleb, druhý kompozit Alberta Gora a okamžik voleb a oba kompozity srovnal. Kompozitní horoskop ukázal, že pro oba kandidáty budou volby složité, ale v souhrnu vycházel Bush jako vítěz.

 

 

 

  POZVÁNKA DO PRAHY, NA SOBOTU 02. ÚNORU 2002 NA

   D E N    S   Č E S K O U   A S T R O L O G I Í

 

Vážený kolego, vážená kolegyně,

od posledního Evropského astrologického kongresu konaného v Praze uběhlo pět let. Chtěli bychom na tuto zdařilou akci navázat. Zveme Vás proto na přehlídku krátkých přednášek zkušených i mladých astrologů, chybět nebudou hosté ze zahraničí. Jedná se sice o astrologii klasickou, i tak by spektrum témat mělo uspokojit každého (know how, mundánní, psychologie, životopisy, ze světa, software, předpovědi, techniky, diskuse).

 

Termín akce:                           sobota 02. února 2002, 10-20 hodin, 18.30 panelová diskuse

Místo konání:              Malý sál Městské knihovny v Praze, Mariánské náměstí 1, Pha1

Pořadatel:                                Lidová univerzita MK Praha & Antonín Baudyš jr.

Obsah akce:                            11 přednášek trvajících každá 20-30 minut

Vstupné pro posluchače:         200,- Kč na celý den

Předprodej a rezervace:           Mariánské nám. 1, Pha 1, tel. 02/2211.3111

Příští Den s č. astrologií:          sobota 01. 03. 2003

 

·         Doc. Ing. Antonín Baudyš                Horoskopy slavných astrologů

·         Antonín Baudyš jr. (Praha)               1) Vy, událost a kompozit

                                                                       2) Antiscie – náš druhý horoskop

·         Ing. Vladimír Filo (Bratislava)            Astrologický software bez velkých investic

·         PhDr. Jarmila Gričová (Praha)          Jarmilo, Hynku, zatmění

·         Martin Ch. (Praha)                          Zodiak a mapa světa

·         Jiří Kubík (Plzeň)                            Osudy talentovaných – horoskop L.N. Tolstého

·         Lenka Mochnáčová (Praha)              Když astrologie pomáhá kojencům

·         Richard Pealling (Kent, UK) Co dělají astrologové v Anglii

·         Ing. Richard Stříbný (Praha) Co náš čeká v roce 2002?

·         Leon Zawadski (Bialsko-Biala)         Polsko a Varšava z astrologického pohledu

18.30 panelová diskuse: „Události ve světě“  (Baudyšové, Pealling, Stříbný a  Zawadski)

 

Moderuje: Doc. Ing. Antonín Baudyš CSc. (09.09.1946, 12.01 SELČ, Praha). Činný poradensky, pedagog v Kurzu tradiční astrologie. Původně pedagog na ČVUT, katedra jemné mechaniky a optiky, v letech 1989-1994 místopředseda vlády a ministr obrany. Pracuje s direkcemi os, stálicemi a paralelami. Zájem o vzácné nerosty, reiki. Ženatý, otec dvou dětí.

 

Organizuje: Antonín Baudyš jr. (01.12.1972, 02.49 SEČ, Praha). Činný poradensky, pedagog v Kurzu tradiční astrologie. Původně řeholník, studium teologie ve Švýcarsku, filozofie v Německu a religionistiky v Praze. Pracuje s antisciemi, kompozity a midpointy. Zájem o regresní terapii, moderní technologie, starou hudbu a taiči. Svobodný. Správce www.astrolab.cz.

 

 

Ing. Vladimír Filo (*1947) Vystudoval elektrotechnickou fakultu SVŠT v Bratislavě, v současnosti působí v Eurotel Slovakia. Taneční mistr, fotograf. Od 1995 lokalizuje astrologický software do češtiny a slovenštiny. Osobní web http://lacofilo.szm.sk

 

 

 

 

 

MVDr. Jarmila Gričová (27.06.1957) Profesionální astroložka od 1999. Překladatelka z polštiny a ruštiny. Spolupracuje s nakladatelstvím IŽ a Vodnář. Pravidelná přispěvatelka Astra. Autorka astrologických kalendářů. Vdaná, jedno dítě, kočka Sibyla a kocour Nostradamus.

 

 

 

Martin Ch. (Býk 197x) Pražský astrolog, zakladatel a mluvčí duchovního společenství "Studijní kruh". Činný jako správce počítačové sítě. Zájem o botaniku, mineralogii, indickou filosofii a hermetismus. Správce serveru www.esoteric.mysteria.cz. Opatrovatel kočky Sachmet. Svobodný.

 

 

 

Jiří Kubík (27.08.1977, 01.20 SEČ, Jablonec) První horoskop sestavil v 18 letech. Plzeňský astrolog činný poradensky a pedagogicky, původním vzděláním geodet. Pečlivý zpracovatel prvorepublikové literatury. Správce serveru http://astro.czechian.net. Svobodný. Závodně hraje badminton.

 

 

Lenka Mochnáčová (17.06.1968, Varnsdorf). Vystudovala psychologii, astrologii se začala věnovat poté, co v rychlém sledu porodila tři dcery. Má psychoterapeutickou astrologickou poradnu. Vydala knížku „Když se duše chvěje“. Spolupracuje s Talichovým orchestrem.

 

 

 

Richard Pealling (14.06.1943, 06.24 BDT, London) Astrologii se věnuje do 17 let, žil v Kanadě a Irsku. Zaměstnán ve finančnictví, amatérský historik. V léte 2003 se plánuje stěhovat se do Čech, studovat českou historii na FF UK a spolupracovat s domácími astrology. Pracuje s midpointy a kompozity. Pamětník slavných Johna Addeyho a Charlese Harveyho. Svobodný.

 

 

Richard Stříbný (18.02.1956, Opava) Místopředseda Astrologické společnosti ČR. Původně vědecký pracovník v energetice. Poradenský astrolog, pedagog školy klasické astrologie. Významný přispěvatel Astra. Jako cestovatel projel či prošel větší část zeměkoule. Zájem o Dálný Východ. www.stribny.cz.

 

 

 

Leon Zawadski (1938, Osvětim) Studoval Leningradskou universitu (obor ekonomie) a Akademii tělovýchovy ve Varšavě (obor šachy). Profesionální astrolog, ředitel Školy profesionální astrologie v Bielsku-Bialej. Pobočka v Českém Těšíně. Žák Pavla Teofana Sadowského. Rozsáhlá spisovatelská činnost. www.logonia.org  Zájem o kabalu a i-ťing. Zemědělská usedlost v Beskydech.